Бібліотека

Учбовий корпус 1

Бiблiотека працює
Щодня - з 8:00 до 19:00
В суботу - з 9:00 до 15:00
Вихiдний день - недiля.
останній робочий день місяця - санiтарний день.

Директор бібліотеки - Ласкава Оксана Миколаївна.

Бібліотека Дніпропетровської державної фінансової академії була створена одночасно з заснуванням фінансового технікуму в 1977 році і пройшла всі етапи розвитку та реорганізації разом з навчальним закладом як його невід'ємна складова.
Удосконалення навчального та наукового процесів в академії, зміни в навчальних планах, введення нових дисциплін, розвиток науково-педагогічної діяльності поставили перед нашою бібліотекою нові завдання по ефективному проблемно-орієнтованому формуванню інформаційних ресурсів, а також продовження організації бібліотечного фонду відповідно до її профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Отож, на сьогодні, пріоритетними аспектами діяльності бібліотеки є:

Книжковий фонд бібліотеки нараховує 91587 примірників. Фонди не обмежуються лише навчальною літературою, а містять зібрання творів видатних економістів, наукову та художню літературу, енциклопедичні та довідкові видання, словники, збірники законодавчих матеріалів, монографії та автореферати, збірники наукових праць. Цей фонд систематично поповнюється.
Фонд періодичних видань нараховує 140 назв газет та журналів. З них 32 назви (або 22,9 %) - це фахові періодичні видання (в тому числі 5 збірників наукових праць).Щороку бібліотека передплачує 90 найменувань періодичних видань України та Росії.
Працює читальний зал на 100 місць та абонемент.
з 2000 року ведеться електронний каталог на базі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи – «УФД / Бібліотека».
Електронний каталог складається з 12 баз даних та нараховує 30083 записи.
Бібліотечна мережа включає сервер та 7 комп’ютерів, які знаходяться в бібліотеці та 21 персональний комп’ютер, що розміщено на кафедрах та структурних підрозділах академії, підключені також до мережі.
Комп’ютерні технічні засоби є автоматизованими робочими місцями для співробітників та користувачів бібліотеки.
З 2002 році бібліотека підключена до мережі Internet.
З 2010 року споживачі освітніх послуг мають можливість користуватися послугами Internet за допомогою бездротової мережі.
Велика увага приділяється формуванню електронних інформаційних ресурсів бібліотеки академії, які нараховують 1875 примірників.
Електронна бібліотека систематично поповнюється новими надходженнями.
З метою підвищення інформаційної культури і кваліфікації читачів проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття для студентів першого курсу.
На початку навчальних семестрів студенти одержують комплекти навчальної літератури з дисциплін, що вивчаються.
Традиційними стали різноманітні книжкові виставки з актуальних питань економіки, політики, культури України, які постійно діють у читальному залі.
Колектив бібліотеки бажає, щоб її книжкові багатства використовувались з максимальною ефективністю.
Користування бібліотекою безкоштовне.

Перелік періодичних видань, які отримує бібліотека

Витяг з правил користування бібліотекою:

1. Науково-педагогічні працівники, споживачі освітніх послуг мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, довідкову, методичну літературу на абонементі та в читальному залі.
2. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток. На підставі наданого документу споживачеві освітніх ��ослуг видається читацький квиток, заповнюється читацький формуляр.
3. Передавати читацький квиток іншій особі заборонено.
4. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взята.
5. При втраті читацького квитка споживач освітніх послуг отримує дублікат (сплативши його вартість згідно прейскуранту платних послуг) після заяви про втрату.
6. Перед записом науково-педагогічні працівники, споживачі освітніх послуг повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі
7. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише в читацькому залі.
8. Періодичні видання за межі читацького залу не виносяться.
9. Для одержання літератури науково-педагогічні працівники, споживачі освітніх послуг подають читацький квиток, розписуються у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.
10. Науково-педагогічні працівники, споживачі освітніх послуг, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм неповторної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.
11. До початку літніх канікул науково-педагогічні працівники, споживачі освітніх послуг повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.