Факультети та кафедри

Фінансовий факультет здійснює підготовку фахівців в галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки (спеціальностями) «Фінанси і кредит», «Оподаткування», «Банківська справа», за напрямом підготовки «Державне управління» за спеціальністю «Державна служба».

Економічний факультет

 

Економічний факультет – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами «Економіка підприємства» та «Управління персоналом та економіка праці».

Економічний факультет