ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Фінансування підготовки фахівців:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України
 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (договірна основа)

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • бакалавр, спеціаліст, магістр

БАКАЛАВР

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу на 1 курс: за конкурсом з урахуванням балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого тільки у 2015 році (базовий рівень складності), з української мови та літератури, математики, історії України та середнього балу документа про повну загальну середню освіту.

Напрям підготовки:

СПЕЦІАЛІСТ

Термін навчання: 10 місяців після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста).

Умови вступу: за конкурсом з урахуванням результатів фахових вступних випробувань та середнього балу додатка до диплома бакалавра (спеціаліста).

Спеціальності та спеціалізації:

 • „ФІНАНСИ і КРЕДИТ”
  • Державні фінанси
  • Казначейська справа
  • Страхова справа
  • Фінанси підприємств
  • Соціальне страхування
  • Банківська справа
 • „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
  • Економіка підприємства на ринку товарів і послуг
 • „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ”
  • Менеджмент персоналу
  • Економіка та організація праці
 • „ОПОДАТКУВАННЯ”

МАГІСТР

Термін навчання: 10 місяців після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста).

Умови вступу: за конкурсом з урахуванням результатів вступних випробувань, екзамену з іноземної мови та середнього балу додатка до диплома бакалавра (спе��іаліста).

Спеціальності та спеціалізації:

 • „ФІНАНСИ і КРЕДИТ”
  • Управління державними фінансами
  • Управління соціальним страхуванням
  • Фінансовий менеджмент
  • Управління фінансово-економічною безпекою
 • „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
  • Менеджмент підприємницької діяльності
  • Виробничий менеджмент
  • Управління якістю
 • „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ”
  • Державне регулювання зайнятості
  • Менеджмент персоналу
  • Адміністративний менеджмент
 • БАНКІВСЬКА СПРАВА

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 26 січня 2012 р. (протокол №92) Дніпропетровській державній фінансовій академії надано право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Банківська справа» у обсязі 25 осіб за денною формою навчання.

МАГІСТР

Термін навчання: 12 місяців після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра).

Умови вступу: за конкурсом з урахуванням результатів вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, співбесіди з питань, що стосуються державного управління та екзамену з іноземної мови.

Спеціальності та спеціалізації:

 • «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»
  • Бюджет і фінанси
  • Економіка

Вартість навчання – 10000 грн