ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Фінансування підготовки фахівців:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України
  • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (договірна основа)

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

  • бакалавр, спеціаліст, магістр

БАКАЛАВР

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу на 1 курс: за конкурсом з урахуванням балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого тільки у 2015 році (базовий рівень складності) з української мови та літератури, математики, історії України та середнього балу документа про повну загальну середню освіту.

Напрям підготовки:

СПЕЦІАЛІСТ

Термін навчання: 10 місяців після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста).

Умови вступу: за конкурсом з урахуванням результатів фахових вступних випробувань та середнього балу додатка до диплома бакалавра (спеціаліста).

Спеціальності:

  • „ФІНАНСИ і КРЕДИТ”
  • „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
  • „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ”

МАГІСТР

Термін навчання: 10 місяців після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста).

Умови вступу: за конкурсом з урахуванням результатів вступних випробувань, екзамену з іноземної мови та середнього балу додатка до диплома бакалавра (спеціаліста).

Спеціальності:

  • „ФІНАНСИ і КРЕДИТ”
  • „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
  • „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ”