ДДФА

Загальна інформація

Варто навчатися у Дніпропетровській державній фінансовій академії!

Вітальне слово ректора

З великим задоволенням запрошую вас до Дніпропетровської державної фінансової академії. Наш навчальний заклад має цікаві освітні пропозиції для молодих і амбітних людей! Якщо ви прагнете подальшого розвитку вашої особистості, вашого професійного розвитку, кар’єрного росту, вдосконалення та розкриття вашого творчого потенціалу, приєднуйтесь до нас!

Ваше прагнення до знань, ваш величезний потенціал надихають нас створювати освітні програми і надавати освітні послуги, які допоможуть вам реалізувати ваші можливості!

З повагою,
Ректор академії, к.е.н., професор,
заслужений працівник освіти України,
академік Академії економічних наук України
Н.І. Редіна


Освітні програми

Дніпропетровська державна фінансова академія – єдиний у регіоні спеціалізований вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який підпорядковується Міністерству освіти і науки України, пропонує освітні програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та напрямами підготовки:

за спеціальностями / спе��іалізаціями:

Пропонує освітні послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади, у т. ч,  незалежного тестування.

Пропонує освітні послуги у сфері бізнес-освіти з питань фінансів, економіки підприємств, управління персоналом, обліку, менеджменту, бізнес-планування та ін.


Наші досягнення

- з 2001 року Дніпропетровська державна фінансова академія входить до Мережі університетів Чорного моря, що забезпечує можливість участі у міжнародних проектах та конференціях.
- 2006 рік - Міжнародна Освітня Організація IES (International Education Sosiety, Great Britain,London) провела сертифікацію освітніх програм підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Фінанси», що надає можливість випускникам отримувати сертифікати IES, які підтверджують відповідність підготовки фахівців європейським стандартам.
- 2008 рік – за результатами всеукраїнського рейтингу вузів «Компас» академія посіла 7-е місце серед 228 ВНЗ України, які здійснюють підготовку студентів за економічними спеціальностями.
- 2009 рік – за результатами всеукраїнського рейтингу «Кращі ВНЗ південного регіону України» академія посіла 5-е місце серед навчальних закладів, які здійснюють підготовку за економічними спеціальностями.
- 2009 рік - Дніпропетровська державна фінансова академія отримала сертифікат на систему управління якістю, зареєстрований у реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 28 грудня 2009 року № UA.2.037.04130-09. Цим сертифікатом засвідчується, що освітні послуги академії відповідають стандарту ДСТУ ISO 9001-2009.
- 2010 рік –академія увійшла у список найкращих вузів України у номінації «Кращі університетські програми України» (за версією журналу «Фокус»).
- 2010-2011 роки – у зарплатному рейтингу українських вищих навчальних закладів (критерій «Випускникам яких навчальних закладів платять більше») академія увійшла в ТОП-15 за економічним напрямом (журнал «Деньги»).
- 2011 рік – академією у Болоньї підписано Велику Хартію Університетів, згідно з нормами якої ДДФА зобов’язується удосконалювати рівень вищої освіти за допомогою досліджень та інновацій, підвищувати конкурентоспроможність освіти на міжнародному рівні.
- 2011 рік - за результатами рейтингу «Компас» (критерій «Задоволеність випускників ВНЗ отриманою освітою і можливістю застосування її в трудовій діяльності») академія посіла 10-е місце серед ВНЗ України..
- 2012 рік – за рейтингом вищих ВНЗ, опублікованому у газеті «Сегодня» (критерій «ВНЗ за найбільш затребуваними напрямами підготовки») академія посіла 9-у позицію у зведеному рейтингу вищих навчальних закладів України.
- 2013 рік - за результатами рейтингу Міністерства освіти і науки України – 2013 - національної шкали рейтингового оцінювання ВНЗ (критерій «Якість контингенту студентів») академія має індекс 0,3855, що дозволило зайняти другу позицію серед ВНЗ України за напрямом «Економіка, фінанси, управління, підприємництво». Найвищий рейтинг має Харківський національний економічний університет (0,3964), Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана займає третю позицію (0,2899). Даний критерій визначає мотивацію, здібності та здатність студентів здобувати якісну вищу освіту та забезпечити власну конкурентоспроможність на ринку праці. Серед ВНЗ Дніпропетровської області академія за даним критерієм має найвищий індекс, Дніпропетровський національний університет – 0,1923.
- 2013 рік – за рейтингом журналу «Фокус» академія увійшла до списку найкращих ВНЗ України з найбільш ефективними програмами співробітництва з роботодавцями. За версією журналу «Фокус» (№ 21 (333) від 24.05.2013 р.) найефективнішими програмами ВНЗ і роботодавців в області економіки признані дві програми академії (філії кафедри економіки підприємств у ПАТ «Дніпрометиз» та кафедри податків у головному управлінні Міндоходів у Дніпропетровській області).
- 2013 рік -за версією журналу «Деньги» (№ 5 (247) від 14.03.2013 р.) академія увійшла до числа 24 кращих ВНЗ України з економічних спеціальностей і займає 19 місце.
- 2013 р. - Дніпропетровська державна фінансова академія стала переможцем регіонального конкурсу «100 кращих товарів України» у номінації «Роботи та послуги, які викон


Стратегія
розвитку Дніпропетровської державної фінансової академії до 2020 року

Ми маємо намір і надалі розвивати наше стратегічне лідерство для формування репутації навчального закладу як гаранта високоякісної вищої освіти, здатного забезпечити конкурентоспроможність наших випускників на вітчизняному, європейському і світових ринках праці.
Ми прагнемо трансформувати навчальний заклад у центр незалежної думки, який здатен на підставі інтеграції у Європейській простір вищої освіти та Європейській освітньо-науковий простір, постійного запровадження новітніх освітніх технологій, поєднання освіти, науки і стейкхолдерів, розвитку людського капіталу навчального закладу дати персонал та ідеї для прискорення модернізації країни.

Для реалізації видіння майбутнього ми вже зараз:

Таке видіння майбутнього дозволяє нам:

Місія академії

Сприяти суспільному та економічному розвитку України як невід’ємної частини світової спільноти шляхом формування і розвитку професійного і конкурентоспроможного людського капіталу та постійного поліпшення якості освітніх послуг у галузі економіки, фінансів та підприємництва.
Основні принципи стратегії

Основні стратегічні цілі

Наші цінності

Випускники навчального закладу повинні відзначатися:


Факультети та освітні центри

Фінансовий факультет – підготовка фахівців за напрямами (спеціальностями): «Фінанси і кредит» (бакалавр, спеціаліст, магістр), «Облік і аудит» (бакалавр), «Банківська справа» (магістр).

Економічний факультет – підготовка фахівців за напрямом (спеціальностями):«Економіка підприємства» (бакалавр, спеціаліст, магістр), «Оподаткування» (спеціаліст, магістр), «Управління персоналом та економіка праці» (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Центр заочного навчання – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці».

Центр післядипломної освіти – перепідготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом «Фінанси і кредит».

Центр довузівської підготовки – підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.

Аспірантура –підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями:

Організації, де працюють наші випускники:


Інфраструктура