Система управління якістю

 Сертифікат iso 9001Дніпропетровська державна фінансова академія у грудні 2009 року сертифікувала та у листопаді 2014 року пройшла ресертифікаційний аудит системи управління якістю і відповідно має сертифікат, який зареєстрований у реєстрі Системи сертифікації  УкрСЕПРО 22 грудня 2014 року № UA2.037.08781-14.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно послуг у сфері освіти, які надає Дніпропетровська державна фінансова академія згідно з нормативними документами, чинними в Україні, відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Сертифікація системи управління якістю свідчить про те, що Дніпропетровська державна фінансова академія розробила, впровадила та підтримує у робочому  стані систему управління якістю стосовно послуг у сфері освіти.


Політика у сфері якості

Ми маємо намір і надалі розвивати наше стратегічне лідерство для формування репутації навчального закладу як гаранта високоякісної вищої освіти, здатного забезпечити конкурентоспроможність наших випускників на вітчизняному, європейському і світових ринках праці.

Ми прагнемо трансформувати навчальний заклад у центр незалежної думки, який здатен на підставі інтеграції у Європейській простір вищої освіти та Європейській освітньо-науковий простір, постійного запровадження новітніх освітніх технологій, поєднання освіти, науки і стейкхолдерів, розвитку людського капіталу навчального закладу дати персонал та ідеї для прискорення модернізації країни.

Для реалізації бачення майбутнього ми вже зараз:

Таке бачення майбутнього дозволяє нам:

Місія академії

Сприяти суспільному та економічному розвитку України як невід’ємної частини світової спільноти шляхом формування і розвитку професійного і конкурентоспроможного людського капіталу та постійного поліпшення якості освітніх послуг у галузі економіки, фінансів та підприємництва.

Основні принципи стратегії

Основні стратегічні цілі

Наші цінності

Випускники навчального закладу повинні відзначатися: