Організація навчального процесу


Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців

Положення про проведення загальновузівського конкурсу «Успіх року» за номінаціями «Кращий викладач», «Краща кафедра академії»

Положення про проведення загальновузівського конкурсу «Успіх року» за номінаціями «Краща академічна група факультету», «Краща академічна група академії», «Кращий факультет»


Освітні програми

Підготовка бакалаврів за напрямами підготовки:

Підготовка спеціалістів за спеціальностями:

Підготовка магістрів за спеціальностями:


Студентам академії

В рамках договору про співпрацю між академією та ПАТ КБ «ПриватБанк» студенти академії запрошуються до проходження онлайн - практики на інтернет – ресурсах ПриватБанка.
Презентація онлайн - практики
Сайт онлайн – практики
За результатами проходження онлайн – практики найкращі студенти академії:
– отримують Сертифікат з зазначенням результатів виконання програми;
– зараховуються до кадрового резерву;
– мають можливість працевлаштування.


В рамках договору про співпрацю між академією та консалтинговим та освітнім центром «Елькон» студенти академії запрошуються до проходження навчання з курсу «Управлінський облік 1» для підготовки до екзамену та отримання сертифікату САР. Докладніше

 

 

 

 

 

 

 

 

Графіки навчального процесу


Розклад навчальних занять та екзаменів

Числівник (16.03.2015 - 22.03.2015)


Індивідуальні плани студентів


Графіки проведення консультацій та індивідуальних занять

Фінансовий факультет

Економічний факультет