Інформаційні пакети ECTS


ВИТЯГ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ
Галузь знань – 0305 "Економіка та підприємництво"
Напрям підготовки – 6.030504 "Економіка підприємства"


ВИТЯГ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ
Галузь знань – 0305 "Економіка та підприємництво"
Напрям підготовки – 6.030509 "Облік і аудит"


ВИТЯГ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ
Галузь знань – 0305 "Економіка та підприємництво"
Напрям підготовки – 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"


ВИТЯГ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ
Галузь знань – 0305 "Економіка та підприємництво"
Напрям підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит"