ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління державної
служби Головдержслужби України в
Дніпропетровській області
_______________ О.Л. Молошна
«___» _______________2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. ректора Дніпропетровської
державної фінансової академії
______________ Н.І.Редіна
«___» _______________2011 р.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ АКАДЕМІЇ
щодо відзначення 15-річчя заснування магістратури за спеціальністю «Державна служба»

№ з/п

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальні

1

2

3

4

1

Організувати проведення лекції та круглого столу на тему «Впровадження адміністративної реформи в Україні»

20.04.2011 р.

ДДФА, Управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області

2

Оприлюднити на офіційному веб-сайті академії План заходів щодо відзначення
15-річчя заснування магістратури за спеціальністю «Державна служба»

Протягом квітня
2011 року

ДДФА

3

Прийняти участь у науково-практичній конференції на тему «Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи»

28 - 29 квітня
2011 року

ДДФА, Академія митної служби України,
ДНУ

4

Розмістити матеріали науково-практичної конференції на тему «Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи»   у фаховому виданні академії

Протягом травня
2011 року

ДДФА

5

Підготувати інформаційно-аналітичний матеріал щодо досвіду підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»  у Дніпропетровській державній фінансовій академії та  висвітлити його в газеті ДДФА «СТУД і Я»

Квітень-травень
2011 року

ДДФА

6

Організувати фотодокументальну виставку з нагоди 15 – річчя заснування магістратур за спеціальністю «Державна служба»

Протягом квітня і травня
2011 року

ДДФА, У��равління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області

7

Провести день відкритих дверей в магістратурі державної служби ДДФА для випускників середніх шкіл, ліцеїв, коледжів

29.04.2011 р.

ДДФА