Студентська науково-дослідна робота

Сьогодні справжній професіонал – це всебічно та гармонійно розвинена особистість, що поєднує в собі високі особистісні якості та професійні знання і навички, а також має прагнення максимально реалізувати свій інтелектуальний потенціал та творчі здібності для досягнення успіху.

Наша першочергова ціль – підготовка та виховання висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, тому одним із пріоритетних напрямів діяльності Дніпропетровської державної фінансової академії (ДДФА) є розвиток студентської науково-дослідної роботи.

На сьогодні майже 1000 студентів академії беруть участь у науково-дослідній роботі. В академії успішно функціонує 15 студентських науково-дослідних груп кафедр, що займаються науково-дослідною та науково-практичною роботою в межах науково-дослідної тематики кафедр. Найбільш активні студенти-науковці є членами Студентського Наукового Товариства (СНТ) ДДФА, що має на меті об'єднання талановитої студентської молоді та посилення її зацікавленості у науковій роботі.

Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи студентів в ДДФА є:

Студенти-науковці академії під керівництвом професорсько-викладацького складу досліджують актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни, постійно представляючи свої наукові добутки на конкурсах, олімпіадах, конференціях та інших науково-практичних заходах, що проводить Дніпропетровська державна фінансова академія та інші ВНЗ і організації.

Щорічно студенти Дніпропетровської державної фінансової академії беруть активну участь у I та II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей. У 2011-2012 навчальному році 5 студентів посіли призові місця у II етапі Олімпіади, а саме:

Студенти академії успішно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У 2010-2011 навчальному році у II турі конкурсу студенти академії посіли 3 призових місця:

 У 2011-2012 навчальному році  у II етапі конкурсу студенти академії посіли 5 призових місць:

Також студенти Дніпропетровської державної фінансової академії готують наукові розробки на Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України». У 2011-2012 н.р. студентка фінансового факультету гр.ДФ-07 Тягла Ольга Сергіївна стала призеркою регіонального етапу конкурсу, зайнявши II місце у 2 віковій категорії з 73 учасників.

Дніпропетровська державна фінансова академія тісно співпрацює з Дніпропетровською міською організацією роботодавців в межах проведення щорічного конкурсу на кращу науково-практичну розробку «Інтелект-Творчість –Успіх». Наші студенти регулярно посідають призові місця та отримують цінні подарунки від організаторів. Так, у 2011-2012 н.р. студенти та аспіранти ДДФА посіли 5 призових місць: І місця - студентка ІV курсу фінансового факультету гр. ФК-08-7 Шаматріна Наталія Анатоліївна (науковий керівник – ст. викладач кафедри податків Александрюк Т.Ю.) та аспірант другого року навчання  Корнецький Артем Олегович (науковий керівник – ст.викладач Ісхаков Є.Ш.);  ІІ місце посіла студентка V курсу гр. УДФ-07 Моренко Марія Олександрівна (науковий керівник – ст.викладач Старченко Л.І.), ІІІ місце посів студент IV курсу гр. ФК-08-5 фінансового факультету Бошков Благовест Олександрович (науковий керівник – ст.викладач Маркова Л.Г.); дипломом за оригінальну методику дослідження Дніпропетровської міської організації роботодавців були нагороджені аспірантка першого року навчання Хмельницька Віра Борисівна та здобувач кафедри фінансів та державного управління Роменська Катерина Михайлівна (науковий керівник – д.е.н., професор Лисяк Л.В.)

Студенти академії беруть активну участь у мовних конкурсах. У 2011-2012 н.р., студентка Рубцова О.О. посіла І місце в обласному етапі ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Щорічно на базі Дніпропетровської державної фінансової академії проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на актуальну тематику. Так 19 квітня 2012 року у ДДФА проходила ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених „Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України”, у роботі якої взяли участь понад 350 студентів, аспірантів та молодих вчених провідних навчальних закладів України.

Таким чином, студентська науково-дослідна робота в Дніпропетровській державній фінансовій академії активно розвивається, маючи на меті підвищення інтелектуального потенціалу студентської молоді, максимальне використання її наукового та творчого потенціалу шляхом залучення до різноманітних науково-практичних заходів різного рівня.

Наші нагороди

 

З питань студентської науково-дослідної роботи звертатися за тел. (056)721-98-80*155
I гуртожиток ДДФА, 6 поверх
Керівник студентського науково-дослідного бюро
Хмельницька Віра Борисівна