Спеціальність - "Державна служба"

Вступні випробування та конкурсний відбір на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальність «Державна служба» (спеціалізації «Бюджет і фінанси», «Економіка»)

Прийом документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за спеціальністю "Державна служба" проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників" та Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році.

На контрактній основі приймаються особи, які відповідають вимогам до вступників на навчання за спеціальністю «Державна служба», успішно склали вступні екзамени та пройшли за конкурсом.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб – 10500 грн. (денна форма).

На час навчання державного службовця за денною формою посада, яку він обіймав до навчання, може займатись іншою особою лише на умовах строкового договору.

Термін навчання: денна форма - 12 місяців.

Конкурсний відбір слухачів здійснюється за результатами вступних екзаменів з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Перелік документів, які надаються при вступі до Дніпропетровської державної фінансової академії

Документи подаються у папці:

  • заява встановленого зразка;
  • особова картка форми П-2 ДС (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування);
  • автобіографія;
  • медична довідка за формою №086-у;
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см.;
  • копії диплома про повну вищу освіту (спеціаліст або магістр) та додатка до диплома про повну вищу освіту;
  • копія трудової книжки (завірена відділом кадрів);
  • направлення до вищого навчального закладу;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • паспорт (копія 1-2 сторінок, прописки). Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

Довідки за телефоном приймальної комісії: (0562) 35-00-57

Прийом документів здійснюється за адресою:
49083, м. Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 12, гуртожиток, к. 1.

Програми вступних іспитів
за спеціальністю
«Державна служба»
у 2012 році:

Перелік документів, які надаються при вступі до Дніпропетровської державної фінансової академії


Розділи загальних питань
щодо вступу до
Дніпропетровської державної
фінансової академії