Відділ дистанційного навчання

 

 

 

 

Дистанційне навчання – престижно, сучасно, іноваційно!

Шановні студенти і слухачі!
Для бажаючих навчатися дистанційно у 2014-2015 навчальному році необхідно звернутися у відділ дистанційного навчання (6 поверх гуртожитку) до 30 червня 2014 р. та написати заяву про зарахування на навчання на 2014-2015 навчальний рік.
З повагою, адміністрація відділу дистанційного навчання.

Перейти до системи
дистанційного навчання

Дистанційна форма навчання давно поширена в світі і зарекомендувала себе як прогресивна педагогічна технологія XXI століття. Сьогодні неможливо стати справжнім фахівцем без оволодіння новітніми комп'ютерними технологіями і навичками роботи в мережі Іntегnеt. Дистанційна форма навчання об'єднує в учбовому процесі традиційні педагогічні і нові телекомунікаційні технології, вона є технологією, в якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби; форми навчання, що базуються на комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях.

В основу організації навчального процесу при дистанційному навчанні покладено цілеспрямовану та контрольовану роботу між викладачем  і відділом дистанційного навчання Дніпропетровської державної фінансової академії та інтенсивну самостійну роботу студентів.

Дніпропетровська державна фінансова академія пропонує дистанційне навчання студентам Центру заочного навчання за напрямами “Фінанси і кредит” та «Економіка підприємства» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»), слухачам Центру післядипломної освіти  за напрямом «Фінанси і кредит», абітурієнтам Центру довузівської підготовки по підготовчим курсам (дистанційні курси спрямовані на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання знань):

 

 

 

 

 

Необмеженість у часі і просторі!

Дистанційне навчання в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання.


   Переваги дистанційного навчання :

Для кого перш за все оптимальна дистанційна освіта:

Дистанційне навчання передбачає використання ПК та мережі Інтернет.

Учбовий процес – нові можливості!

 

 

 

 

 

Учбовий процес по дистанційній формі у загальних рисах виглядає таким   чином:

1. Студент отримує всі учбові матеріали і контрольні роботи  через платформу дистанційного навчання за допомогою мережі Internet Explorer. При цьому кожен студент має індивідуальний  логін і пароль для доступу в систему дистанційного навчання.

2. В зручний для себе час  студент вивчає отримані матеріали, виконує індивідуальні і контрольні завдання самостійно (при цьому студент має можливість консультуватися з викладачем щодо виконання робіт за допомогою мережі Інтернет, електронної пошти або, якщо потрібно, при особистій зустрічі ). Потім надсилає виконані роботи викладачеві і після їх перевірки отримує оцінку на своїй сторінці платформи дистанційного навчання через мережу Internet.

3. Виконання індивідуальних завдань у дистанційному навчанні передбачає самостійне виконання курсових  робіт при консультуванні з керівниками робіт  через платформу дистанційного навчання або очно. Курсові роботи оформлюються студентами в електронному вигляді та на паперовому носії, надсилаються до навчального закладу поштою або подаються особисто, а електронний варіант – через платформу дистанційного навчання, і розглядаються у встановленому порядку.

Додатковими вимогами до студентів та слухачів, які навчаються за дистанційною формою є:

Контактна інформація: